Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

ใช้รีเจลนานแค่ไหน อาการช่องคลอดแห้งถึงจะดีขึ้น เมื่อดีขึ้นแล้วจะหยุดใช้ได้หรือไม่

ใช้รีเจลนานแค่ไหน อาการช่องคลอดแห้งถึงจะดีขึ้น เมื่อดีข […]

เจลรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง แตกต่างจากเจลหล่อลื่นทั่วไปอย่างไร? ผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบ!!

เจลรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง แตกต่างจากเจลหล่อลื่นทั่วไปอย่ […]

รีเจลช่วยรักษาช่องคลอดแห้งได้อย่างไร? ผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบ

รีเจลเป็นเจลสูตรน้ำ ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาช่องคล […]