รีเจล |REGELLE| เจลหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นในช่องคลอด (บรรจุ 6 หลอดต่อกล่อง ปริมาณสุทธิ หลอดละ 6.5 กรัม)

800 ฿

เจลหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นในช่องคลอด

รีเจล (REGELLE) บรรจุ 6 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้