Tag Archives: กินยาคุมนานช่องคลอดแห้ง

ฉีดยาคุมบ่อยๆ น้องสาวค่อยๆแห้ง

ฉีดยาคุมบ่อยๆ น้องสาวค่อยๆแห้ง สาวๆ หลายคน ที่อยู่ในช่ว […]

ทานยาคุมกำเนิดนาน มีผลเสียอย่างไร?

ยาคุมกำเนิดนอกเหนือไปจากป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องกา […]