Tag Archives: แสบเจ็บช่องคลอด

ใช้รีเจลนานแค่ไหน อาการช่องคลอดแห้งถึงจะดีขึ้น เมื่อดีขึ้นแล้วจะหยุดใช้ได้หรือไม่

ใช้รีเจลนานแค่ไหน อาการช่องคลอดแห้งถึงจะดีขึ้น เมื่อดีข […]

ช่องคลอดแห้งช่วงตั้งครรภ์ ดูแลอย่างไร?

ขาดการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงมีภาวะช่องคลอดแห้งมากกว่า

ภาวะช่องคลอดแห้งระยะเริ่มต้น มีอาการอย่างไร

ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่อาการช่องคลอดแห้งจะมาเยือน

ปัจจัยเสี่ยงที่อาการช่องคลอดแห้งจะมาเยือนคุณสาวๆ บอกได้ […]